تاریخ عکاسی

واژه فتوگرافی به معنای نگارش با نور از کلمات یونانی نور و نگارش مشتق شده است.در واقغ عکاسی اختراع و کشف یک فرد خاص نیست ، بلکه در طول زمان و در نتیجه ی سعی ، نوآوری و اکتشافات افراد بسیاری در زمینه های مختلف رفته رفته بوجود آمده و کامل شده است. قرن ها قبل از وجود چیزی به نام دوربین عکاسی اساس عمل کرد دورربین عکاسی در تاریخ عکاسی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. در این باره میتوان به دوربین سوراخ سوزنی ، اتاق تاریک یا جعبه ی تاریک اشاره کرد. در سده ی ۴ و ۵ قبل از میلاد موزی فیلسوف چینی همچنین ارسطو و اقلیدس ریاضی دانان یونایی نحوه عملکرد دوربین سوراخ سوزنی را توضیح داده بودند. در یونان باستان عقیده داشتند دیدن نتیجه ی بازتاب نوری است که از چشم به اشیاء می تابد. ارسطو و اقلیدس با استفاده از تئوری دوربین سوراخ سوزنی سعی در رد این عقیده داشتند. بدین صورت که در پشت دوربین سوراخ سوزنی صفحه ای نیمه مات قرار دادند تا تصویر بازتاب شده روی آن دیده شود.

دوربین سوراخ سوزنی

دوربین سوراخ سوزنی

حسن بن هيثم (۱۰۳۸-۹۵۶٫م) دانشمند و رياضي دان عرب سال ها بعد به كشف جالبي نائل آمد. وي زماني كه مشغول بررسي يك كسوف (خورشيد گرفتگي) بود، مشاهد كرد كه شعاعهاي نور از لابلاي درختان بر روي ماسه هاي ساحل منعكس شده و بدين ترتيب تصوير كسوف به شكل معكوس بر روي زمين نقش بسته است. وي سپس همين پديده را با استفاده از يك جعبه مسدود روزنه دار تجربه كرد و نقش معكوس اجسام را بر روي ديواره ي مقابل روزنه مشاهده كرد. به نظر مي رسد كه چنين دستگاهي (‌اتاقك تاريك) در آن روزگار به تدريج متداول شد. ابن هیثم تئوری دوربین سوراخ سوزنی را گسترش داد و در مشاهدات خورشید گرفتگی خود از«جعبه تاریک» استفاده کرده بود.بسیاری او را علاوه بر پایه‌گذار عکاسی، نخستین دانشمندی می‌دانند که فیزیک را به‌طور کامل به دانشی تجربی تبدیل کرد.او که مخترع ذره‌بین است، برای نخستین‌بار از دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریکخانه‌ای در آزمایش‌هایش جهت بررسی خواص نور استفاده کرد از این جهات او فرد بسیار تاثیر گذاری در تاریخ عکاسی است.

در قرن ۶ میلادی نیز آنتمیوس زیاضی دان بزانسی در آزمایشهای خود از دوربین تاریکخانه ای استفاده کرد . دوربین تاریکخانه ای یکی از وسیله هایی است که اختراع آن منجر به تکامل عکاسی شد.

اتاق تاریک که ابعاد کوچتر آن همان دوربین تاریکخانه است به نوعی شکل اولیه دوربین عکاسی و یکی از عوامل تکامل عکاسی است. اتاق تاریک تشکیل شده از دیوارهایی بدون پنجره و روزنه و تنها یکی از دیوار ها روزنه ای دارد که تصاویر بیرون به صورت وارونه بر دیوار روبروی آن نقش میبندد و دیده میشود.

در قرن هجدهم میلادی، با افزودن آیینه در مسیر نور ورودی و بازتاب آن در جهت مخالف، وارونگی تصویر از بین رفت.

تاریخ عکاسی دوربین تایکخانه ای

(همین اتاق تاریک بعدها در اندازه ی کوچکتر تبدیل به دوربین عکاسی شد . در مقابل روزنه موجود ماده ی حساس به نور قرار می گرفت تا تصویر بازتابیده شده ثبت گردد.)

 

ژروم كاردان (۱۵۷۶-۱۵۰۱٫م) امكلان نصب يك عدسي محدب را در مقابل روزنه ي اتاق تاريك مطرح كرد. در سال ۱۵۵۸ ميلادي دلاپورتا فايده اين كار را براي هنرمندان نقاش گوش زد كرد. وي طرح اتاقك بسته اي را داد كه در آن فقط يك روزنه تعبيه شده است و در مقابل اين روزنه يك صفحه ي نيمه شفاف، مانند شيشه ي مات قرار مي گرفت و تصوير اشياء و اجسامي كه در مقابل روزنه (‌بيرون از اتاقك و در معرض نور قرار داشتند) به صورت معكوس بر روي شيشه يا صفحه ي روبروي روزنه نقش مي بست. بدين ترتيب نقاشان و طراحان تا با استفاده از آن تصوير معكوس، تصاوير دقيقي از اشياء و اجسام ترسيم كنند. اين دستگاه به نام دوربين آبسكيورا يا «اتاقك تاريك» معروف شد. تاریخ عکاسی .
بعدها اتاقك هاي تاريك متنوعي ساخته شد. بعضي از آنها چنان بزرگ بودند كه يك انسان در آن جا مي گرفت و لذا نقاشان مجبور مي شدند براي سهولت در حمل و نقل، آن را به صورت واگن بسازند و به وسيله ي اسب جابجا كنند. اما زماني كه عدسي اختراع شد مشكل بزرگ اين اتاقك ها حل شد. حال اين امكان پديد آمده تا اتاقك تاريك را به اندازه يك جعبه كوچك بسازند و به علاوه تصوير حاصله را نيز به اندازه دلخواه پديد آورند. عدسي شيشه ي مدور يا گود شده اي بود كه با نگاه كردن از پشت آن اشياء بزرگتر يا كوچكتر از اندازه واقعي شان ديده مي شدند. اما اين پديده، به دليل انتشار شعاع هاي نور به صورت مستقيم است بدين ترتيب كه از نقاط مختلف شيئي كه در معرض نور قرار دارد گرفته، شعاع هاي متفاوتي منعكس مي شود و اين شعاع هاي نوراني به خط مستقيم و در تمامي جهات منتشر مي شوند. حال اگر يك جعبه تاريك يا دوربين آبسكيورا در اختيار داشته باشيم تمامي شعاع هاي نوراني شيء به سمت روزنه ميل مي كنند و در آن نقطه متمركز مي شوند،‌آنگاه اين شعاع ها به صورت معكوس در ديواره مقابل روزنه به يكديگر مي پيوندند و تصوير معكوسي از شيء را پديد مي آورند. اين تصوير واضح و دقيق است و كمي روشن تر از تصوير حقيقي خود است. هر چه قدر اين روزنه بزرگتر باشد نور بيشتري به درون اتاقك وارد مي شود و در نتيجه تصوير حاصله محوتر شده و وضوح خود را از دست مي دهد. براي بهتر شدن تصوير و رفع اين مشكل به ترتيبي كه بتوان تصاوير بيشتري را با وضوح بالا به دست آورد، بايد وسيله اي در مقابل روزنه قرار داد تا بتوانند شعاع هاي نور را كه ضمن عبور از روزنه از هم دور مي شوند، منحرف كرده و مجدداً روي سطح مقابل روزنه به يكديگر پيوند دهد. اين وسيله همان عدسي است كه داراي دو سطح محدب است و در مقابل روزنه قرار مي گيرد. عدسي امكان مي دهد تا شعاع هاي نوراني پراكنده تقارب يافته و مجدداً در يك نقطه به هم برسند و آن جا تصوير تشكيل شود.

با قرار گرفتن عدسي در دوربين آبسكيورا، كيفيت تصوير حاصله افزايش يافت. به علاوه همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد حجم دوربين نيز بسيار كاهش يافت. اما اين دوربين ها تا مدت ها صرفاً به عنوان وسيله اي كمكي براي طراحان و نقاشان به كار گرفته شد تا تصاويري با پرسپكتيو دقيق ترسيم كنند. در واقع هنوز هيچ ماده اي يافت نشده بود كه بتواند اين تصاوير فرا رو گريزان را ثبت كند و تنها اين تصاوير را مي شد بر روي شيشه ي مات پشت روزنه مشاهده كرد.

تاریخ عکاسی

اما روش عكاسي رنگي كه امروزه متداول است نه به صورت تركيب افزايشي بلكه به روش تفريقي است. اين روش در سال ۱۸۶۹٫م توسط لوئي دوكودو هورون (۱۹۲۰-۱۸۳۷٫م) و شارل كروس (۱۸۸۱-۱۸۴۸٫م) مجزا از يكديگر معرفي شد و در اين روش سه نگاتيف از يك موضوع با فيلترهاي سبز، بنفش، نارنجي كه مكمل رنگ هاي اصلي قرمز و زرد و آبي است گرفته مي شود. آنگاه اين سه تصوير بر روي هم قرار داده مي شوند و مستقيماً رنگ هاي موضوع آشكار مي شوند. 

در سال ۱۹۳۵٫م با اختراع لئوپولدمانس (۱۹۶۴-۱۸۹۹٫م) و لئوپولدگودوكسي ۱۹۰۰٫م پلاك هاي فيلمي كداكروم كه به ضخامت يك فيلم معمولي و داراي سه فيلتر و سه نگاتيف است به بازار عرضه شد. پس از آن آگفاكالر فيلم هاي رنگي خود را به بازار فرستاد. بنابراين تفاوت عمده ي بين فيلم هاي سياه و سفيد و رنگي در اين است كه فيلم هاي رنگي بر اساس نورهاي رنگي مكمل طراحي شده اند و به علاوه داراي سه امولسيون حساس به نور هستند كه عمل تركيب نورهاي دريافت شده را به عهده دارند. امروزه طيف وسيعي از فيلم هاي رنگي متنوع با تكنيك بسيار دقيق به بازار عرضه شده كه به عكاس امكان مي دهد تا هر عكسي را به دلخواه خود بگيرد. تاریخ عکاسی
امروزه عكاسي نقش مهمي در عصر اطلاع رساني سريع ايفا مي كند. تصاوير عكاسي براي ثبت رويدادها و وقايع به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد. هم اكنون اين امكان فراهم شده تا با بكارگيري تجهيزات و دستگاه هاي الكترونيكي تصاوير چاپي در كوتاهترين زمان ممكن به تمامي نقاط جهان ارسال و منتشر شود. از اين رو عكاسي به رسانه اي گويا و زباني جهاني مبدل شده است. تصويري كه در آلمان يا ژاپن گرفته شده، به سهولت در كشور ديگري قابل فهم و درك است . كاربرد عكس و عكاسي در زمينه هاي مختلف ارتباطي همچون تكنولوژي هاي آموزشي اهميت ويژه اي يافته است. به علاوه عكاسي به مثابه ي يك رسانه ي هنري نيز موقعيت خاصي در ميان هنرهاي تجسمي به خود اختصاص داده است. به گونه اي كه تأثير پذيري آن از تحولات فكري و اجتماعي دوران شباهت زيادي به سير ديگر گرايشات مختلف هنري بوده است. از همين رو بي دليل نيست كه والتر بوژه در يك كنفرانس عكاسي مدعي مي شود كه بسياري از عكس هاي هنري شباهت هاي زيادي به سبك هاي نقاشي و مكاتبي همچون رئاليسم جادوئي، امپرسيونيسم يا اكسپرسيونيسم دارد.
امروزه – به ويژه پس از جنگ جهاني دوم – آموزش عكاسي در سطح دانشكده و دانشگاه هاي سراسر دنيا رشد و توسعه زيادي يافته است. از آنجا كه اغلب مدرسين اين مركز آموزشي خود از عكاسان ممتاز به شمار مي روند، آموزش عكاسي همچون هر نظام هنري ديگر، اهميت خاصي يافته است. بخشي از اين آموزش به تاريخ عكاسي اختصاص دارد و طي آن دانشجويان رجوع به كارهاي گذشته را فرا مي گيرند و عكس هاي اصيل و برجسته را مورد بررسي قرار مي دهند. اين كار موجب مي شود تا عكاسي به عنوان يك رسانه ي مستقل هنري هر چه بيشتر شكوفا شود.

تاریخ عکاسی

در مجموع مي توان گفت عكاسي از آغاز تاریخ عکاسی و پیدایشش در ميانه ي سده ي نو زدهم ميلادي تا كنون راهي طولاني را سپري كرده است . در گذشته گرفتن عكس و ظهور آن كاري پر مشقت و وقت گير بود. كيفيت تصاوير حاصله نيز مطابق استانداردهاي آن زمان ضعيف و ناكارآمد بود. اما امروزه همه افراد پير و جوان و با مهارت هاي مختلف امكان يافته اند تا از عكاسي لذت ببرند. امروزه دوربين هاي جديدي به بازار عرضه شده كه به كمترين مهارت نيازمند است و هر كسي قادر است از آن استفاده كند. به علاوه تجهيزات و تكنولوژي هايي جديد، امكانات تازه اي را در اختيار عكاسان حرفه اي نهاده است تا در هر شرايط و هر موقعيتي عكس هايي دقيق و شفاف با كيفيت بالا تهيه كنند.

تاریخ عکاسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تاریخ عکاسی – تاریخچه عکاسی – عکاسی از آغاز تا امروز – عکاسی روز – عکاسی کلاسیک – پیدایش عکاسی – عکاسی ایران – عکاسی – اختراع دوربین عکاسی – سازنده دوربین عکاسی – عکاسی پرتره – عکاسی پرتره کودک  – آتلیه عکاسیآتلیه عکاسی کودک تیناز – آتلیه غرب تهران – آتلیه – عکاسی کودک – آتلیه کودک – عکس کودک – دوربین عکاسی –