جشنواره زمستانه عکاسی و کلیپ آتلیه تیناز

جشنواره زمستانه عکاسی و کلیپ فضای باز
آتلیه عکاسی تیناز

نیمه دی ماه تا پایان بهمن ماه
بدون ورودیه هزینه باغ
همراه با هدایا و تخفیفات ویژه

پکیج شماره 1

 7 قطعه عکس 16در21    :    210  هزار تومان
 1 شاسی 24در30  :   52  هزار تومان
 7 قطعه لیت 7در10  :  49  هزار تومان
 ورودی باغ : 150 هزار تومان
جمع : 461  هزار تومان      

قیمت جشنواره :   250 هزار تومان

پکیج شماره 2

آلبوم  فتوبوک 16در21    :    800 هزار تومان
4 شاسی 16در21  :   140 هزار تومان
 10 قطعه لیت 7در10  :  70  هزار تومان
 ورودی باغ : 150 هزار تومان
جمع : 1 میلیون و 160  هزار تومان      

قیمت جشنواره :  600 هزار تومان

پکیج شماره 3

1 کلیپ   :    1 میلیون تومان
2شاسی 16در21  :   70 هزار تومان
 ورودی باغ : 150 هزار تومان
جمع : 1 میلیون و 220  هزار تومان      

قیمت جشنواره :  550 هزار تومان

پکیج شماره 4

1 کلیپ   :    1 میلیون تومان

10قطعه 16در21  :   300 هزار تومان

1شاسی 30در40  : 75هزار تومان 

10 لیت 7در10  :  70 هزار تومان

11 فایل 1000 پیکسل  :  176 هزار تومان

ورودی باغ : 150 هزار تومان

جمع : 1 میلیون و 771  هزار تومان      

قیمت جشنواره :  800 هزار تومان

پکیج شماره 5

فتوبوک 30در40  :   1 میلیون  تومان

4شاسی 16در21  : 140هزار تومان 

10 لیت 7در10  :  70 هزار تومان

15 فایل 1000 پیکسل  :  240 هزار تومان

ورودی باغ : 150 هزار تومان

جمع : 1 میلیون و 600  هزار تومان      

قیمت جشنواره :  800 هزار تومان

پکیج شماره 6 (پکیج طلایی)

2 کلیپ :  1/5 میلیون تومان

آلبوم فتوبوک 30در40  :   1 میلیون  تومان

5شاسی 16در21  : 175 هزار تومان 

2 شاسی 30در40  :  150 هزار تومان 

1 شاسی 50در70  :  170 هزار تومان 

30 لیت 7در10  :  210 هزار تومان

21 آلبوم جاسوئیچی : 100 هزار تومان

تمام فایلها  :  500 هزار تومان

هلی شات : 300 هزار تومان

ورودی باغ : 150 هزار تومان

جمع : 3 میلیون و 250  هزار تومان      

قیمت جشنواره :  1میلیون و 500 هزار تومان

جشنواره زمستانه عکاسی و کلیپ – آتلیه عکاسی تیناز – آتلیه کودک – آتلیه بارداری – آتلیه خانوادگی