بازی با کودکان

ﺑﺎ ﺑﺎﺯی ﻛﺮﺩﻥ و نقاشی ، ﺑﺎ کودکامان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮییم !

outdoor photography

جشنواره تابستانه عکاسی و کلیپ آتلیه تیناز / ۹۸

جشنواره عکاسی و کلیپ

جشنواره عکاسی و کلیپ فضای باز – بهار ۱۳۹۸

جشنواره بهاره تخفیف عکاسی

جشنواره بهاره تخفیف عکاسی و کلیپ فضای باز

جشنواره زمستانه عکاسی و کلیپ

جشنواره زمستانه عکاسی و کلیپ فضای باز